Εκπαιδεύσεις (CPD)

Ο Σύνδεσμος μας στα πλαίσια της συνεχούς και αδιάληπτης προσπάθειας του για επιμόρφωση των μελών του διοργανώνει αριθμό εκπαιδεύσεων.

Σκοπός των εκπαιδεύσεων είναι η Επαγγελματική κατάρτιση των μελών. Ταυτόχρονα αυτό να γίνεται με τρόπο που να εξυπηρετεί δυο κύριους στόχους:

  • Επαγγελματική Επάρκεια
  • Διασφάλιση των καταναλωτών μέσω καταρτισμένων διαμεσολαβητών

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια των εκπαιδεύσεων τα μέλη έχουν και την ευχέρεια να πιστώνονται ώρες Εκπαίδευσης ως προνοεί η νομοθεσία.

Ο προγραμματισμός αφυπηρέτησης με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλειών

13 Δεκεμβρίου 2022, 08:45 – 14:15

(CPD 5 ώρες)

Κόστος συμμετοχής  €30

Κόστος για όσα μέλη έχουν τακτοποιημένη ετήσια συνδρομή για το 2022 και δεν έχουν παρακολουθήσει δωρεάν εκπαίδευση 3 ωρών CDP 20 ευρώ


Το πλαίσιο για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων

24 Νοεμβρίου 2022, 08:45 – 14:15

(CPD 5 ώρες)

Κόστος συμμετοχής  €30

Κόστος για όσα μέλη έχουν τακτοποιημένη ετήσια συνδρομή για το 2022 και δεν έχουν παρακολουθήσει δωρεάν εκπαίδευση 3 ωρών CDP 20 ευρώ


 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

 Επαρχία Λευκωσίας: 18/10/2022, 17:00 – 19:30 στο Ξενοδοχείο ΣΕΜΕΛΗ

 Επαρχία Λάρνακας / Aμμοχώστου: 19/10/2022, 17:00 – 19:30 στο UClan Cyprus

 Επαρχία Πάφου: 25/10/2022, 17:00 – 19:30 στο ΕΒΕ Πάφου  (Εμπορικό και  Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου)

 Επαρχία Λεμεσού: 01/11/2022, 17:00 – 19:30 στο Park Beach Hotel

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΌΛΑ τα μέλη του ΠΣΕΑΔ εντελώς ΔΩΡΕΑΝ και θα χορηγηθεί   πιστοποιητικό 2 ωρών CPD.


Η ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΣ ΑΙΤΙΑ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, 08:45 – 11:50 (2,5 ΩΡΕΣ) – ΜΕΡΟΣ Α


30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2022, 08:45 – 11:50 (2,5 ΩΡΕΣ) – ΜΕΡΟΣ Β


ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ €30


Ασφάλιση Περιουσίας

Όλες οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί. Μπορείτε να εγγραφείτε σε άλλα μαθήματα

ΜΕΡΟΣ Α 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, 08:45 – 12:00

ΜΕΡΟΣ Β 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, 08:45 – 12:00 

(CPD 5 ώρες)

Κόστος συμμετοχής  €30

Κόστους για όσα μέλη έχουν τακτοποιημένη ετήσια συνδρομή για το 2022 καιδεν έχουν παρακολουθήσει δωρεάν εκπαίδευση 3 ωρών CDP 20 ευρώ


Ανασκόπηση του νομοθετικού πλαισίου Solvency II. Το ρυθμιστικό πλαίσιο των ασφαλιστικώνεταιριών. Σύγχρονα ζητήματα και πρόσφατες εξελίξεις

Όλες οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί. Μπορείτε να εγγραφείτε σε άλλα μαθήματα

19 Μαιου 2022, 08:45 – 14:00 (CPD 5 ώρες)

Κόστος συμμετοχής  €30

Κόστους για όσα μέλη έχουν τακτοποιημένη ετήσια συνδρομή για το 2022 καιδεν έχουν παρακολουθήσει δωρεάν εκπαίδευση 3 ωρών CDP 20 ευρώ


Θεμελιώδεις Αρχές Ασφαλίσεων Κλάδου Ζωής και Επενδύσεων

Όλες οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί. Μπορείτε να εγγραφείτε σε άλλα μαθήματα

12 Απρίλιου 2022, 08:45 – 14:00 (CPD 5 ώρες)

Κόστος συμμετοχής  €30

Κόστους για όσα μέλη έχουν τακτοποιημένη ετήσια συνδρομή για το 2022 και
δεν 
έχουν παρακολουθήσει δωρεάν εκπαίδευση 3 ωρών CDP 20 ευρώ


Ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Όλες οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί. Μπορείτε να εγγραφείτε σε άλλα μαθήματα

17 Μαρτίου 2022, 08:45 – 12:30  (CPD 3 ώρες)

Κόστος συμμετοχής €30

Χωρίς κόστους για όσα μέλη έχουν τακτοποιημένη ετήσια συνδρομή για το 2022

Συντάξεις και Συνταξιοδοτικά Σχέδια: Τεχνικές Ανάπτυξης και Αξιοποίησης τους από το Ασφαλιστικό Δίκτυο

Όλες οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί. Μπορείτε να εγγραφείτε σε άλλα μαθήματα

17 Φεβρουάριου 2022, 08:45 – 12:30 (CPD 3 ώρες)

Κόστος συμμετοχής €30

Χωρίς κόστους για όσα μέλη έχουν τακτοποιημένη ετήσια συνδρομή για το 2022

Νομολογία σε σχέση με τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) Νόμο

Όλες οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί. Μπορείτε να εγγραφείτε σε άλλα μαθήματα

28 Ιανουαρίου 2022, 08:45 – 12:20 (CPD 3 ώρες)

Κόστος συμμετοχής €30

Χωρίς κόστους για όσα μέλη έχουν τακτοποιημένη ετήσια συνδρομή για το 2022