Εκπαιδεύσεις (CPD)

Ο Σύνδεσμος μας στα πλαίσια της συνεχούς και αδιάληπτης προσπάθειας του για επιμόρφωση των μελών του διοργανώνει αριθμό εκπαιδεύσεων.

Σκοπός των εκπαιδεύσεων είναι η Επαγγελματική κατάρτιση των μελών. Ταυτόχρονα αυτό να γίνεται με τρόπο που να εξυπηρετεί δυο κύριους στόχους:

  • Επαγγελματική Επάρκεια
  • Διασφάλιση των καταναλωτών μέσω καταρτισμένων διαμεσολαβητών

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια των εκπαιδεύσεων τα μέλη έχουν και την ευχέρεια να πιστώνονται ώρες Εκπαίδευσης ως προνοεί η νομοθεσία.

Certified Technology & AI Architect in Insurance and Financial Planning

Διάρκεια: 3 Μήνες

Εβδομαδιαίες συνεδρίες διάρκειας 2 ωρών – συνολικά 12 webinars

Live zoom συναντήσεις: Συμμετέχετε ενεργά για να ενισχύσετε τη μάθησή σας

H έναρξη του προγράμματος εκπαίδευσης έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Απριλίου 2024.

Προσκαλέστε το βοηθό σας να εκπαιδευτεί μαζί σας και να σας βοηθήσει να εφαρμόσετε τη σωστή ψηφιακή στρατηγική!

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση για 8 ώρες CPD

08-03-2024

Tίτλος: “Οικονομικός Προγραμματισμός

     3ΩΡΕΣ CPD

08:45πμ – 12:30μμ

Εισηγητής: κ. Αντων΄ής Καρπασίτης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

21-03-2024

Title: “Principle of Property and Casualty Insurance

(English language)

     3hour CPD

08:45am – 12:30pm

Trainer: Mr George Νatar

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

03-04-2024

Tίτλος: “Εισαγωγή στον Προσωπικό και Οικονομικό Προγραμματισμό Αφυπηρέτησης

     3ΩΡΕΣ CPD

08:45πμ – 12:30μμ

Εισηγητής: κ. Γιώργος Νάταρ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

10-05-2024

Tίτλος: “Ανάλυση Ασφαλιστικών Αναγκών για επιχειρήσεις

5ΩΡΕΣ CPD

08:45πμ – 14:15μμ

Εισηγητής: κ. Αντων΄ής Καρπασίτης

11-06-2024

Tίτλος: “New Insurance Trends for 2024


     3ΩΡΕΣ CPD

08:45πμ – 12:30μμ

Εισηγητής: κ. Γιώργος Νάταρ

03-07-2024

Tίτλος: “Ασφαλίσεις Ζωής και Προσώπων


     3ΩΡΕΣ CPD

08:45πμ – 12:30μμ

Εισηγητής: κ. Γιώργος Νάταρ

16-10-2024

Tίτλος: “Aπαιτήσεις στα ασφαλιστήρια Κλάδου Γενικής Φύσεως: Η στιγμή της αλήθειας

     5ΩΡΕΣ CPD

08:45πμ – 14:15μμ

Εισηγητής: κα Φρύνη Σόλωνος

08-11-2024

Tίτλος: “Διαδοχή στις             επιχειρήσεις και                   ασφάλιση”                          

   5ΩΡΕΣ CPD

08:45πμ – 14:15μμ

Εισηγητής: κ. Αντώνης Καρπασίτης

04-12-2024

Tίτλος: “Φορολογικές Απαλλαγές στην ασφάλιση, Κοινωνικές Ασφαλίσεις και Συνταξιοδότηση”                  

   5ΩΡΕΣ CPD

08:45πμ – 14:15μμ

Εισηγητής: κ. Γιώργος Νάταρ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ

Η SOEASY INSURANCE προσφέρει σε όλα τα μέλη ΠΣΕΑΔ εκπαιδεύσεις σε όλες τις επαρχίες με φυσική παρουσία
Τ΄ίτλος: ”Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης
Εισηγητής: Άγγελος Παναγή
3 ώρες CPD

ΔΩΡΕΑΝ σε όλα τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει την συνδρομή τους για το έτος 2024 και δεν έχουν παρακολουθήσει άλλη δωρεάν εκπαίδευση.

Κόστος συμμετοχής: 20 ευρώ

Επαρχία Πάφου 20/02/2024

📍ΕΒΕ Πάφου

☕14:30μ.μ.

15:00μ.μ.

Επαρχία Λεμεσού
23/02/2024

📍Park Beach Hotel

☕09:00π.μ.

09:30π.μ.

Επαρχία Λευκωσίας
28/02/2024

📍European Uni of Cyprus

☕09:00π.μ.

09:30π.μ.

Επαρχία Λάρν./Αμμ.
29/02/2024

📍UCLAN

☕09:00π.μ.

09:30π.μ.

Επίδραση των κλιματικών αλλαγών στην ασφάλιση και ο ρόλος του Ασφαλιστή

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

15-01-2024 (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

08:45πμ – 12:30μμ

3 ώρες CPD

Κόστος συμμετοχής 20 ευρώ.

*οι εκπαιδεύσεις θα πρέπει πλέον να προπληρώνονται για να επιτρέπεται η παρακολούθηση.

ΔΩΡΕΑΝ σε όλα τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει την συνδρομή τους για το έτος 2024.