Εκπαιδεύσεις (CPD)

Ο Σύνδεσμος μας στα πλαίσια της συνεχούς και αδιάληπτης προσπάθειας του για επιμόρφωση των μελών του διοργανώνει αριθμό εκπαιδεύσεων.

Σκοπός των εκπαιδεύσεων είναι η Επαγγελματική κατάρτιση των μελών. Ταυτόχρονα αυτό να γίνεται με τρόπο που να εξυπηρετεί δυο κύριους στόχους:

  • Επαγγελματική Επάρκεια
  • Διασφάλιση των καταναλωτών μέσω καταρτισμένων διαμεσολαβητών

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια των εκπαιδεύσεων τα μέλη έχουν και την ευχέρεια να πιστώνονται ώρες Εκπαίδευσης ως προνοεί η νομοθεσία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Εισηγητής κ. Χρίστος Βωνιάτης
Ώρες: 08:30πμ – 13:30μμ.
4 ώρες CPD
Κόστος συμμετοχής: 40 ευρώ
ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
*οι εκπαιδεύσεις θα πρέπει πλέον να προπληρώνονται για να επιτρέπεται η παρακολούθηση (Δεν ισχυεί το δωρεάν 3ωρο μάθημα που προσφέρεται με την πληρωμή της συνδρομής).
Για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων.

Επαρχία Λεμεσού

16/06/2023

Park Beach Hotel

Επαρχία Λευκωσίας

23/06/2023

Semeli Hotel

Επαρχία Πάφου

27/06/2023

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου

Επαρχία Λάρνακας/Αμμοχώστου

30/06/2023

UCLAN Cyprus

Ασφάλιση Ανθρώπων Κλειδιά και Σχεδιασμός Διαδοχής

Ημερομηνία: 20-04-2023

Ώρα: 08:45 – 14:15 (5 ώρες CPD)

Εισηγητής: Αντώνης Καρπασίτης

Κόστος συμμετοχής 30 ευρώ.

20 ευρώ σε όλα τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει την συνδρομή τους για το έτος 2023 και δεν έχουν έχουν παρακολουθήσει άλλο δωρεάν μάθημα.

*οι εκπαιδεύσεις θα πρέπει πλέον να προπληρώνονται για να επιτρέπεται η παρακολούθηση.

Κοινωνικές Ασφαλίσεις και Αφυπηρέτηση

Ημερομηνία: 21-03-2023

Ώρα: 08:45 – 12:30 (3 ώρες CPD)

Εισηγητής: Γιώργος Νάταρ

Κόστος συμμετοχής 20 ευρώ.

ΔΩΡΕΑΝ σε όλα τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει την συνδρομή τους για το έτος 2023 και δεν έχουν έχουν παρακολουθήσει άλλο δωρεάν μάθημα.

Εισαγωγή στις Aσφαλίσεις Επαγγελματικής Ευθύνης

  • Επαρχία Λάρνακας: 19/01/2023, 14:00 – 17:30 στο UClan Cyprus
  • Επαρχία Λευκωσίας: 31/01/2023, 09:00 – 13:00 στο Ξενοδοχείο ΣΕΜΕΛΗ
  • Επαρχία Λεμεσού: 02/02/2023, 09:00 – 13:00 στο Park Beach Hotel
  • Επαρχία Πάφου: 08/02/2023, 14:00 – 17:30 στο ΕΒΕ Πάφου (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΣΕΑΔ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΌΛΑ τα μέλη ΠΣΕΑΔ χωρίς κόστος και θα χορηγηθεί πιστοποιητικό 3 ωρών CPD.