γινε μελοσ τωρα

“Όταν οι καταναλωτές γνωρίζουν ότι μια μικρή επιχείρηση/ματιας είναι μέλος Εμπορικού Επιμελητηρίου (Συνδέσμου στη περίπτωση μας), είναι κατά 44% πιθανότερο να σκεφτούν ευνοϊκότερα και είναι κατά 63% πιθανότερο να αγοράσουν αγαθά ή υπηρεσίες από αυτή την επιχείρηση στο μέλλον “

Kathleen Lanza – Αρθρογράφος στο
Money News Now

Γιατί να γίνω μέλος στον ΠΣΕΑΔ:

Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης,

Εδραίωση του επαγγέλματος μας,

Ανάπτυξη επαγγελματικής κουλτούρας,

Ευκαιρίες δικτύωσης,

Συμμετοχή σε Εκπαιδεύσεις,

Συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια,

Αναρίθμητα άλλα ωφελήματα