Ο ΠΣΕΑΔ στα πλαίσια της διεθνής του δραστηριότητας είναι μέλος του Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών BIPAR

Ο BIPAR συγκεντρώνει 50 εθνικές ενώσεις σε 30 χώρες. Μέσω των εθνικών του Συνδέσμων, ο BIPAR αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και μεσιτών και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών με τις ευρωπαϊκές αρχές.

Πρωταρχική αποστολή του BIPAR είναι η προώθηση ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου στο οποίο οι διαμεσολαβητές μπορούν να ευημερούν και ταυτόχρονα να λειτουργούν κάτω από ένα  δίκαιο ανταγωνιστικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα να παρέχει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και μια ακμάζουσα ασφαλιστική αγορά.

Για περισσότερα εδώ: BIPAR