Ο ΠΣΕΑΔ παρέχει την δυνατότητα στο κάθε επισκέπτη του να αναζητά αν συγκεκριμένα άτομα είναι καταχωρημένα ως μέλη στο αρχείο του.

Προϋπόθεση εμφάνισης των στοιχείων μέλους είναι αυτό να έχει προηγουμένως δώσει την συναίνεση του για δημοσιοποίηση των στοιχείων του.