Έχει διεξαχθεί συνάντηση στις 27/04/2022, μέσω τηλεδιάσκεψης μεταξύ του ΠΣΕΑΔ και των Ελλαδιτών αντιπροσώπων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος)

Έγινε μια καθ’ όλα ενδιαφέρουσα συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών επί διαφόρων θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, που αφορούν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και στις δύο χώρες αλλά και ευρύτερα στην Ε.Ε ενόψει και των επερχόμενων αλλαγών που αναμένονται να γίνουν. Μετά το πέρας της αποφασίστηκε όπως διατηρηθεί μια τακτική επικοινωνία με την ενδεχόμενη δημιουργία ομάδων εργασίας με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων με σκοπό την από κοινού υλοποίηση μιας  προσπάθειας για βελτίωση της ασφαλιστικής βιομηχανίας, την περαιτέρω κατοχύρωση των επαγγελματιών του κλάδου και την βελτίωση του επιπέδου ασφαλιστικής συνείδησης.

Tags

Comments are closed