Όροι Χρήσης:

Οι παρόντες όροι διέπουν τη πλοήγηση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, η οποία ανήκει στο Παγκύπριο Σύνδεσμο Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΣΕΑΔ).

Εφόσον, μετά την επίσκεψη σας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα συνεχίζεται να την χρησιμοποιείται, τότε συγκατατίθεστε στους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν δεν επιθυμείτε να συναινέσετε στους Όρους Χρήσης, όπως αυτή διαλαμβάνονται στη παρούσα συμφωνία παρακαλώ όπως εξέλθετε της ιστοσελίδας αμέσως.

Πνευματική Ιδιοκτησία:

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανήκει στο Παγκύπριο Σύνδεσμο Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, εκτός από εκεί που ρητά εξαιρείται. Με τον όρο περιεχόμενο, νοείται το λογότυπο, τα κείμενα, τα χρώματα και οτιδήποτε αναρτάται στην ιστοσελίδα εκτός από αυτά που ρητά εξαιρούνται.

Η χρήση του περιεχομένου της εν λόγω ιστοσελίδας είτε μερικώς είτε στην ολότητα του – χωρίς την αδειοδότηση για χρήση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών – απαγορεύεται ρητώς.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες της για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών ή ενώσεων αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία.

Ασφάλεια Ιστοσελίδας:

Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσμων (links), αυτό θα γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει ο ΠΣΕΑΔ.

Ο ΠΣΕΑΔ, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από ιστοσελίδες τρίτων.  Ο ΠΣΕΑΔ  δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχόμενων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

Ασφάλεια Λογαριασμού:

Είστε υπεύθυνοι για την προστασία του λογαριασμού σας και του κωδικού πρόσβασής σας και πρέπει να ελέγχετε την πρόσβαση στον υπολογιστή σας και συμφωνείτε και αναλαμβάνετε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που προκύπτουν στο λογαριασμό σας.

Ασφάλεια Ιστοσελίδας:

Παρόλο που ο ΠΣΕΑΔ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε ‘’φόρτωση’’ από αυτή την ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση ο ΠΣΕΑΔ. Ο ΠΣΕΑΔ δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν.


Εφαρμοστέο Δίκαιο:

Η ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργεί από το Παγκύπριο Σύνδεσμο Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Ως εκ τούτου, το Κυπριακό Δίκαιο διέπει τη χρήση αυτής της ιστοδελίδας. Ο ΠΣΕΑΔ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε μονομερή αλλαγή στους Όρους Χρήσης της ιστοδελίδας, και για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως επισκέπτεστε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα έτσι ώστε να είστε πάντα ενήμερη για οποιεσδήποτε αλλαγές.  

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη Συμφωνία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].