Η ιδιότητα μέλους του ΠΣΕΑΔ θα πρέπει να είναι συνειδητή επιλογή.

Ως μέλη του ΠΣΕΑΔ, κρατάμε το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή πάντοτε σε ψηλό επίπεδο εκτίμησης και μέσα από τις καθημερινές μας ενέργειες να αυξάνουμε το κύρος του, συνεισφέροντας το μέγιστο των δυνατοτήτων μας στην βελτίωση της Ασφαλιστικής Συνείδησης στον τόπο μας.