ΠΣΕΑΔ

Τέλη και ποσά χρέωσης για τις ετήσιες συνδρομές Μελών

Το Δ.Σ. του συνδέσμου έχει καθορίσει τα ακόλουθα τέλη:

Δικαίωμα Εγγραφής Μέλους—–Δεν υπάρχει χρέωση
Δικαίωμα Επανεγγραφής Μέλους—–Δεν υπάρχει χρέωση
Ετήσια Συνδρομή Μέλους—–50 ευρώ
Ετήσια Συνδρομή Αφυπηρετείσαντος Μέλους—–Δωρεάν