Υποβολή καταγγελίας εναντίον μέλους του ΠΣΕΑΔ

Ως Επαγγελματικός Σύνδεσμος είμαστε πολύ αυστηροί σε περιπτώσεις που μέλη μας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, προβαίνουν σε ενέργειες που ενδεχομένως να βλάπτουν τα συμφέροντα των καταναλωτών και αμαυρώνουν με αυτό τον τρόπο το κύρος και την αξιοπιστία του επαγγέλματος. Ως εκ τούτου θέλοντας να προστατεύσουμε τους ασφαλισμένους από λανθασμένες πρακτικές έχουμε θεσπίσει διαδικασία καταγγελιών τις οποίες χειρίζεται η Πειθαρχική Επιτροπή που έχει και την αρμοδιότητα διεξαγωγής πειθαρχικής έρευνας για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

  Προτού υποβάλετε καταγγελία:

  1. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο διαμεσολαβητής είναι μέλος στον ΠΣΕΑΔ.
  2. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα οποιονδήποτε σχετικών υποστηρικτικών επιστολών ή/και άλλων εγγράφων. Μπορεί να μην είναι δυνατό να σας βοηθήσουμε αν δεν έχετε αποδεικτικά στοιχεία για να τεκμηριώσετε τους ισχυρισμούς σας.
  3. Αν το θέμα σχετίζεται με ποινική υπόθεση, θα πρέπει να ζητήσετε από την αστυνομία (ή άλλη αρμόδια αρχή) να το διερευνήσει πρώτα. Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν έχετε ήδη προβεί σε μια τέτοια καταγγελία.
  4. Παρακαλούμε ζητείστε άμεσα νομική συμβουλή, αν πιστεύετε ότι έχετε λόγο να προχωρήσετε με πολιτική αγωγή. Μην περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της έρευνας μας.

Τα παράπονα θα πρέπει να καταχωρούνται μέσω του καθορισμένου ηλεκτρονικού εντύπου ή στην πιο κάτω διεύθυνση στη Πειθαρχική Επιτροπή ΠΣΕΑΔ

Πειθαρχική Επιτροπή ΠΣΕΑΔ

Τ.Θ. 27230,

1643 Λευκωσία Κύπρος

Τηλ.+35722254500

Φαξ.+35722253388

Εντυπο Υποβολής Παραπόνων
Misconduct Complaint Form