Ανδρέου Κυριάκος
Πρόεδρος ΠΣΕΑΔ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Σας καλωσορίζω στην νέα ιστοσελίδα του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (Π.Σ.Ε.Α.Δ)

Η νέα ιστοσελίδα του Π.Σ.Ε.Α.Δ είναι η αρχή μιας διευρυμένης και πολύπλευρης ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τα μέλη μας, τους καταναλωτές αλλά και την κοινωνία ευρύτερα, με σκοπό την ενημέρωση και την χρησιμοποίηση διάφορων εφαρμογών που θα μπορούν να δώσουν την δυνατότητα βελτίωσης της ασφαλιστικής συνείδησης στον τόπο μας.

Στη σημερινή εποχή με τις ραγδαίες αλλαγές που γίνονται στον τομέα της Ασφαλιστικής διαμεσολάβησης αλλά και τις πολλές νέες δεσμεύσεις στις οποίες καλούμαστε να προσαρμοστούμε ως επαγγελματίες η ηλεκτρονική επικοινωνία του ΠΣΕΑΔ με τα μέλη καθίσταται περισσότερο από αναγκαία για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας.

Η Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση αποτελεί ένα σοβαρό λειτούργημα και οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο «Ασφαλιστής» πάρα πολλές, σε ένα ρευστό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Σε αυτές τις νέες προκλήσεις προσδοκούμε ως Π.Σ.Ε.ΑΔ να ανταποκριθούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό προς όφελος των μελών μας και της κοινωνίας.

Το μέλος μας ή ο πολίτης που πλοηγείται στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  θα μπορεί να ενημερώνεται άμεσα για τις εξελίξεις στην ασφαλιστική βιομηχανία, για τις νέες νομοθεσίες, για τις δράσεις του Συνδέσμου, για εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα που αναβαθμίζουν τον επαγγελματία διαμεσολαβητή, αλλά και γενικά για διάφορα θέματα που απασχολούν τον επαγγελματία και συνδέονται είτε άμεσα είτε έμμεσα με την καθημερινότητα του. Θα μπορεί επίσης να επικοινωνεί με το σύνδεσμο για προβλήματα που τον απασχολούν και θα μπορεί επίσης να συμπληρώνει αιτήσεις και να τις αποστέλλει ηλεκτρονικά στο Σύνδεσμο και να ενημερώνεται ηλεκτρονικά μέσω των ανακοινώσεων του Συνδέσμου. Επιπλέον η νέα ιστοσελίδα ευελπιστούμε ότι στο άμεσο μέλλον θα προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποστήριξης στα μέλη όσον αφορά τις ανανεώσεις των αδειών άσκησης του επαγγέλματος.

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του συνδέσμου είναι η προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών και η πρόοδος του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης. Όραμα μας είναι όπως η ιστοσελίδα του Συνδέσμου να αποτελέσει το σημείο επαφής με τα μέλη του και να καταστεί ένας πολύτιμος βοηθός έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης στις δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες που διαμορφώνονται γύρω από το επάγγελμα μας. Για να γίνει αυτό κατορθωτό είναι απαραίτητη και η δική σας συμμετοχή με τις παρατηρήσεις, τα σχόλια αλλά και τις εισηγήσεις σας, για να μπορούμε να εμπλουτίζουμε και να ενισχύουμε καθημερινά αυτόν τον χώρο.

Στόχος μας είναι όπως η ιστοσελίδα του ΠΣΕΑΔ καταστεί ένα σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης και σημείο αναφοράς για τον κάθε συνάδελφο όπου θα μπορεί να ενημερωθεί για τα ασφαλιστικά δρώμενα του τόπου μας αλλά και τις εξελίξεις γύρω από την Ευρωπαϊκή και την Παγκόσμια Ασφαλιστική Βιομηχανία γενικότερα.

Σας καλωσορίζω, λοιπόν, στην νέα Ιστοσελίδα του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, προσδοκώντας ότι μέσω αυτής, θα έχετε άρτια και έγκυρη πληροφόρηση για όλο το φάσμα των ενεργειών και δραστηριοτήτων του συνδέσμου.

Με συναδελφικούς και φιλικούς χαιρετισμούς,

Κυριάκος Ανδρέου

Πρόεδρος Δ.Σ