0 ΠΣΕΑΔ στο διαδικτυο

Ο δικτυακός τόπος του ΠΣΕΑΔ έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για την ηλεκτρονική πληροφόρηση και εξυπηρέτησή σας.

Ο δικτυακός τόπος ενημερώνεται τακτικά με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που καλύπτουν όλο το εύρος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθιστώντας τον σημείο αναφοράς στο Διαδίκτυο για τους Επαγγελματίες Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές.