Για αναζήτηση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στα Μητρώα της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο insurance@mof.gov.cy ή στο τηλ.:22602976.