Η Κάθε Επαρχία έχει το δικό της Διοικητικό Συμβούλιο και αντιπροσώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.