Ο ΠΣΕΑΔ αντιπροσωπεύει και προστατεύει τα συμφέροντα των διαμεσολαβητών μελών του και των πελατών τους. Σε αυτά τα πλαίσια έχουμε δημιουργήσει την συγκεκριμένη ενότητα με σκοπό την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού.