Γιατί να επιλέξετε Ασφαλιστή

Η διαδικασία διανομής ασφαλιστικών προϊόντων γίνεται μέσω διαφόρων καναλιών διανομής και μέσα από ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο ο καταναλωτής καλείται να επιλέξει τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τις ανάγκες του. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες έχουν θέσει συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις στην διανομή ασφαλιστικών προϊόντων που στόχο έχουν την αύξηση του επιπέδου προστασίας του καταναλωτή  την βελτίωση της αξιοπιστίας προς τον ίδιο τον θεσμό.

Δυστυχώς παρ’ όλες τις πρόνοιες των κανονισμών και της νομοθεσίας ο καταναλωτής «βομβαρδίζεται» καθημερινά από διαφημίσεις για απευθείας ασφαλίσεις, που περιέχουν ελλειμματική πληροφόρηση, αφού παρουσιάζονται «πρωτοποριακά πακέτα» και  «δωρεάν παροχές» επικεντρωμένα κυρίως στην προσφορά χαμηλών ασφαλίστρων και την ίδια στιγμή πέφτει θύμα αθέμιτων πρακτικών από πιστωτικά ιδρύματα τα οποία χρησιμοποιούν σε κάποιες περιπτώσεις την θέση ισχύος που έχουν για να κτίσουν ασφαλιστικές εργασίες.

Οι διαφημίσεις ασφάλισης δεν περιορίζονται μόνο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά εμφανίζονται και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που στις πλείστες των περιπτώσεων επικεντρώνονται στο πώς να πείσουν τον καταναλωτή για την αγορά του ασφαλιστικού προϊόντος και όχι πώς να καλύψουν τις πραγματικές του ασφαλιστικές ανάγκες.

Η τελευταία τάση φαίνεται να είναι η ασφάλιση μέσω διαδικτύου που αφορά κυρίως την ασφάλιση οχημάτων και λιγότερο άλλες ασφαλίσεις. Αυτού του είδους η ασφάλιση παρουσιάζεται ως μια πιο οικονομική λύση, που όμως εκτοπίζει το σημαντικό ρόλο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, αφήνοντας να νοηθεί ότι αυτοί έχουν την ευθύνη για τα υψηλά κόστη των ασφαλειών.

Ο ασφαλιστικός τομέας γενικότερα, λόγω της πολυπλοκότητάς του και των ιδιαίτερων αναγκών που έχει ο κάθε πελάτης ξεχωριστά, απαιτεί τη γνώση και την εμπειρία ενός ατόμου που εξειδικεύεται στα θέματα αυτά. Για το λόγο αυτό, η ασφάλιση που διαφημίζεται και που πωλείται από άσχετους με το αντικείμενο οργανισμούς και η απρόσωπη διαδικτυακή ασφάλιση, πολύ πιθανόν να έχουν σημαντικές παραλήψεις και να εκθέτουν τον καταναλωτή σε ένα σοβαρό κίνδυνο αφού η ασφάλιση αποτελεί ένα ιδιαίτερο προϊόν το οποίο δεν μπορεί να δοκιμαστεί πριν από την αγορά, ούτε να αντικατασταθεί κατά την επέλευση μιας ζημιάς.  

Ο θεσμός της ασφάλισης όμως έχει κτιστεί γύρω από την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη που θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η μελλοντική υπόσχεση προς τον καταναλωτή θα μπορεί να τηρηθεί σε απόλυτο βαθμό.

Η Ασφάλιση μέσω επαγγελματία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή με εξειδικευμένη κατάρτιση και γνώσεις που μπορεί να παρέχει τις απαραίτητες συμβουλές για όλη την διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης είναι μια σημαντική απόφαση την οποία θα πρέπει να αξιολογεί πολύ σοβαρά ο καταναλωτής προτού προχωρήσει στην σύναψη οποιανδήποτε ασφαλιστικής σύμβασης.

Υπάρχουν 10 + 1 Λόγοι να επιλέξετε να ασφαλιστείτε μέσω Επαγγελματία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή μέλος του ΠΣΕΑΔ

 1. Γιατί ως επαγγελματίας μπορεί  να προβεί σε εξειδικευμένη ανάλυση των ασφαλιστικών σας αναγκών και να σας προτείνει λύσεις που να ανταποκρίνονται σε αυτές
 2. Γιατί θα κάνει τις σωστές ερωτήσεις και θα σας δώσει την σωστή καθοδήγηση για να πάρετε τις καλύτερες αποφάσεις για την οικονομική εξασφάλιση οικογένειας και της επιχείρησης σας  
 3. Γιατί ως επαγγελματίας σύμβουλος μπορεί να διασφαλίσει πριν από την αγορά του ασφαλιστικού προϊόντος ότι θα υπάρχουν «τα σωστά λεφτά», στα «σωστά χέρια» και στον «σωστό χρόνο»
 4. Γιατί έχει τις γνώσεις και τις ικανότητες να αξιολογήσει τις καλύψεις του όρους και τις εξαιρέσεις των ασφαλιστικών προϊόντων που θα σας προτείνει πριν την αγορά τους χωρίς να αφήνει «παραθυράκια» και μικρά γράμματα.
 5. Γιατί έχει την δυνατότητα ως επαγγελματίας να σας εξυπηρετήσει οποιανδήποτε στιγμή και να σας συμβουλεύσει για την ορθή διαχείρισης της ασφαλιστικής σας σύμβασης αλλά και να σας προτείνει αλλαγές όποτε αυτό είναι απαραίτητο για τις ανάγκες σας.
 6. Γιατί η συναλλαγή με επαγγελματία Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή σας παρέχει διπλό δίχτυ προστασίας αφού ο επαγγελματίας είναι ο ίδιος προσωπικά υπόλογος για τις συμβουλές του και υποχρεωμένος να έχει προσωπική ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης
 7. Γιατί εκπαιδεύεται συνέχεια και  για πολύ περισσότερες ώρες από αυτές που προνοεί η νομοθεσία και είναι συνεχώς ενημερωμένος
 8. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να λειτουργήσει με αντικειμενικότητα και να δώσει επιλογές ασφαλιστικών προϊόντων από διάφορες ασφαλιστικές εταιρίες και σε αρκετές άλλες μπορεί να δώσει αμερόληπτη συμβουλή χωρίς να δεσμεύεται με καμιά ασφαλιστική εταιρία.
 9. Γιατί την ώρα της απαίτησης μπορεί να παρέχει την κατάλληλη συμβουλή για προστασία των συμφερόντων σας.
 10. Γιατί η σωστή και επαγγελματική συμβουλή που μπορεί να δώσει στο πελάτη και η δημιουργία μια διαχρονικής σχέσης εμπιστοσύνης μαζί του προσθέτει πολύ περισσότερη αξία στο ίδιο το ασφαλιστικό προϊόν η οποία την ώρα έλευσης του κινδύνου μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική
 11. Γιατί τα μέλη του ΠΣΕΑΔ υποχρεούνται να τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας και ηθικής πέραν από όσα προνοούν οι νομοθεσίες  και μέσα από πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς να σας βοηθήσουν στην επίτευξη των δικών σας στόχων οικονομικής εξασφάλισης

Εάν κάποιος αποφασίσει να ασφαλιστεί μέσω εναλλακτικών τρόπων, θα πρέπει να γνωρίζει ότι με ελάχιστο οικονομικό όφελος, εισχωρεί στον περίπλοκο κόσμο της ασφάλισης χωρίς «σωσίβια λέμβο», που στην περίπτωση αυτή θα ήταν ένας επαγγελματίας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Η ανάγκη αυτή συνήθως γίνεται αντιληπτή κατά τη διάρκεια υποβολής μιας απαίτησης όταν όμως πλέον θα είναι αργά για διορθωτικές κινήσεις.