Αποστολή του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών είναι:

Η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και η εξασφάλιση συνθηκών συνεχής επαγγελματικής βελτίωσης, προάγοντας τα ηθικά, οικονομικά και επαγγελματικά συμφέροντα των μελών μας και των πελατών τους.