Ανανέωση Συνδρομής

Αιτήσεις εγγραφής νέου μέλους καθώς και αιτήσεις ανανέωσης μέλους μπορούν να αποστέλλονται στο Σύνδεσμο με ένα από τους πιο κάτω τρόπους:

Ταχυδρομικός- ΠΣΕΑΔ Τ.Θ. 27230, 1643 Λευκωσία,

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Μέσω φαξ στο: 22253388 

Ετήσια Συνδρομή Μέλους – 50 Ευρώ

Μέθοδοι πληρωμής:

Μέσω τραπεζικής εντολής:

Bank of Cyprus – Aρ. λογαριασμού 357009894174

IBAN: CY14 0020 0195 0000 3570 0989 4174 

Με επιταγή προς όφελος του ΠΣΕΑΔ 

Παράκληση όπως στην απόδειξη κατάθεσης αναγράφετε ονοματεπώνυμο και ταυτότητα.

Να αποστέλλετε στο fax:22253388 ή στο email του ΠΣΕΑΔ. [email protected]