Εκπαιδεύσεις (CPD)

Ο Σύνδεσμος μας στα πλαίσια της συνεχούς και αδιάληπτης προσπάθειας του για επιμόρφωση των μελών του διοργανώνει αριθμό εκπαιδεύσεων.

Σκοπός των εκπαιδεύσεων είναι η Επαγγελματική κατάρτιση των μελών. Ταυτόχρονα αυτό να γίνεται με τρόπο που να εξυπηρετεί δυο κύριους στόχους:

  • Επαγγελματική Επάρκεια
  • Διασφάλιση των καταναλωτών μέσω καταρτισμένων διαμεσολαβητών

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια των εκπαιδεύσεων τα μέλη έχουν και την ευχέρεια να πιστώνονται ώρες Εκπαίδευσης ως προνοεί η νομοθεσία.

Ασφάλιση Περιουσίας

ΜΕΡΟΣ Α 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, 08:45 – 12:00

ΜΕΡΟΣ Β 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, 08:45 – 12:00 

(CPD 5 ώρες)

Κόστος συμμετοχής  €30

Κόστους για όσα μέλη έχουν τακτοποιημένη ετήσια συνδρομή για το 2022 καιδεν έχουν παρακολουθήσει δωρεάν εκπαίδευση 3 ωρών CDP 20 ευρώ


Ανασκόπηση του νομοθετικού πλαισίου Solvency II. Το ρυθμιστικό πλαίσιο των ασφαλιστικώνεταιριών. Σύγχρονα ζητήματα και πρόσφατες εξελίξεις

19 Μαιου 2022, 08:45 – 14:00 (CPD 5 ώρες)

Κόστος συμμετοχής  €30

Κόστους για όσα μέλη έχουν τακτοποιημένη ετήσια συνδρομή για το 2022 καιδεν έχουν παρακολουθήσει δωρεάν εκπαίδευση 3 ωρών CDP 20 ευρώ


Θεμελιώδεις Αρχές Ασφαλίσεων Κλάδου Ζωής και Επενδύσεων

12 Απρίλιου 2022, 08:45 – 14:00 (CPD 5 ώρες)

Κόστος συμμετοχής  €30

Κόστους για όσα μέλη έχουν τακτοποιημένη ετήσια συνδρομή για το 2022 και
δεν 
έχουν παρακολουθήσει δωρεάν εκπαίδευση 3 ωρών CDP 20 ευρώ


Ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής – Ερωτήσεις και απαντήσεις

17 Μαρτίου 2022, 08:45 – 12:30  (CPD 3 ώρες)

Κόστος συμμετοχής €30

Χωρίς κόστους για όσα μέλη έχουν τακτοποιημένη ετήσια συνδρομή για το 2022

Συντάξεις και Συνταξιοδοτικά Σχέδια: Τεχνικές Ανάπτυξης και Αξιοποίησης τους από το Ασφαλιστικό Δίκτυο

17 Φεβρουάριου 2022, 08:45 – 12:30 (CPD 3 ώρες)

Κόστος συμμετοχής €30

Χωρίς κόστους για όσα μέλη έχουν τακτοποιημένη ετήσια συνδρομή για το 2022

Νομολογία σε σχέση με τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) Νόμο

Όλες οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί. Μπορείτε να εγγραφείτε σε άλλα μαθήματα

28 Ιανουαρίου 2022, 08:45 – 12:20 (CPD 3 ώρες)

Κόστος συμμετοχής €30

Χωρίς κόστους για όσα μέλη έχουν τακτοποιημένη ετήσια συνδρομή για το 2022